Numbers, Days, Months & Seasons – Turkish Language for Tourists

by admin

in City Trip

This is the second post in the Turkish Language for Tourists series. Before you start browsing the numbers, days, months and seasons, do get yourself acquainted with the correct Turkish pronunciation rules first.

Numbers in Turkish

0 sıfır
1 bir
2 iki
3 üç
4 dört
5 beş
6 altı
7 yedi
8 sekiz
9 dokuz
10 on
11 on bir
12 on iki
13 on üç
14 on dört
15 on beş
16 on altı
17 on yedi
18 on sekiz
19 on dokuz
20 yirmi
21 yirmi bir
22 yirmi iki
30 otuz
40 kırk
50 elli
60 altmış
70 yetmiş
80 seksen
90 doksan
100 yüz
200 iki yüz
300 üç yüz
1.000 bin
2.000 iki bin
3.000 üç bin
1.000.000 milyon
2.000.000 iki milyon
3.000.000 üç milyon
1968 bin dokuz yüz altmış sekiz

Days & Months in Turkish

Days Günler
Monday Pazartesi
Tuesday Salı
Wednesday Çarşamba
Thursday Perşembe
Friday Cuma
Saturday Cumartesi
Sunday Pazar
Months Aylar
January Ocak
February Şubat
March Mart
April Nisan
May Mayıs
June Haziran
July Temmuz
August Ağustos
September Eylül
October Ekim
November Kasım
December Aralık

Time & Seasons in Turkish

Time Zaman
one minute bir dakika
one hour bir saat
half an hour yarım saat
day gün
week hafta
months ay
year yıl
morning sabah
afternoon öğleden sonra
evening akşam
night gece
this morning bu sabah
this evening bu akşam
today bugün
yesterday dün
tomorrow yarın
last week geçen hafta
next week gelecek hafta
now şimdi
at the moment şu anda
soon yakında
later sonra
early erken
late geç
Seasons Mevsimler
Spring İlkbahar
Summer Yaz
Autumn / Fall Sonbahar
Winter Kış
Christmas Noel
Christmas Eve Noel Gecesi
New Year Yılbaşı
New Year’s Eve Yılbaşı Gecesi

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: